UDLEJNING HUSE—sommerhus

www.alidur.dk

Huset på Himmelsberget

Huset set fra forhaven

Huset set fra baghaven

TV-stue

TV-stue

Toilet/bad

Køkken

Køkken

Spisestue

Spisestue

Læsestue

Læsestue

Trappe til 1. sal

Værelse på repos

Soveværelse

Soveværelse

Tårnværelse

Sovekammer

Sovekammer

Krostuen i kælderen

Krostuen i kælderen

Krostuen i kælderen

Legehuset i baghaven

Brønden i forhaven

Udhuset set fra forhaven

Udhuset set fra baghaven

Udhuset set fra naturgrunden

Naturgrunden

Naturgrunden

Naturgrunden

Krostuen i kælderen